آریاآریا، تا این لحظه 7 سال و 6 ماه و 2 روز سن دارد

مامانی و پسرش

و طلوع / وسحر / وفروغ / واثر / و چراغ شب یلدای کسی باش گلم... /.وبهار / ونسیم / ونگار / وندیم / ودلارام  و تسلای کسی باش گلم.../ ابر شو باران باش / برف کوهستان باش / یاریی پنهان باش / چشمه ی جاری صحرای کسی باش گلم.../زندگی دریاییست / پر تلاطم / پر موج / گاه موجی آرام / گاه موجی در اوج.../با دلی دریایی / زورق وساحل دریای کسی باش گلم.../نفسی .../مسیحای کسی باش گلم...

تا همیشه دوستت خواهیم داشت.(مامان ریحانه وبابا هادی)